Chọn Manual setup or additional server types

Sau đó bạn chọn Next. Tiếp đến, bạn chọn giao thức POP or IMAP rồi next

Bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây

Bạn click vào More Setttings để chỉnh sửa 1 số thông tin sau

Lưu ý: bỏ tích ô Remove from server after 14 day, nếu không bỏ tích thì sau 14 ngày dữ liệu mail trên server sẽ bị xóa

Sau đó, chọn OK rồi bấm Next

Hoàn thành việc add mail vào outlook sử dụng giao thức POP3

Bay giờ bạn chỉ cần vào và sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *