Categories for Các Lỗi thường gặp trên DirectAdmin
Lỗi Unable to open /domains. Permission denied

Last updated: Tháng Sáu 30, 2017 | Author: 123 lượt xem

Khi set quyền cho thư mục mà gặp lỗi này "Unable to open /domains. Permission denied. To copy/move files with the clipboard, add the source files to the clipboard with "Add to Clipboard", go to the directory where you wish to copy/move the files, then click "Copy Clipboard Files here" or "Move Clipboard Files here" thì cách xử lý là:

Xem thêm...!
Lỗi add tên miền ”Domain … Already Exists”

Last updated: Tháng Sáu 30, 2017 | Author: 217 lượt xem

Bất kỳ server nào cũng không cho phép add cùng 1 tên miền 2 lần. Vì nếu add ở 2 tài khoản hosting khác nhau, thì server sẽ ko biết trả kết quả thư mục nào khi có truy vấn vào domain đó. Có thể domain đó tồn tại hoặc đã từng được add trên server mà khi xóa vẫn có log nên khi add mới domain sẽ báo lỗi "Already Exists"

Xem thêm...!