I. Tạo CSR trên IIS7

1. Vào Start –> Administrative Tools –> Internet Information Services (IIS) Manager.

2. Nhấn vào tên máy chủ.

3. Từ khung giữa, nhấp đúp vào nút “Server Certificates”

4. Từ trình đơn “Actions” ở bên phải, nhấn “Create Certificate Request.”

5. Trong cửa sổ “Distinguished Name Properties“, nhập các thông tin sau:

Common Name – Là tên mà chứng chỉ sẽ được truy cập (nhập yourdomain.com). Lưu ý là đối với Wildcard SSL (gói SSL chứng thực cho toàn bộ subdomain) thì phần “Common Name” bắt buộc phải điền vào là *.yourdomain.com

Organization – Tên công ty/tổ chức của bạn.

Organizational unit – Tên bộ phận thuộc tổ chức/công ty (thường là “IT,” “Web Security,”).

City/locality – Tên thành phố mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.

State/province – Tên tiểu bang mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.

Country/region – Tên quốc gia mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.

6. Nhấn Next.

7. Trong cửa sổ “Cryptographic Service Provider Properties”, để mặc định (Microsoft RSA SChannel và 2048) và nhấn Next.

8. Đặt tên cho tập tin CSR. Lưu ý nhớ tên tập tin và vị trí của nó để bạn cần chép toàn bộ nội dung của tập tin này để sử dụng cho tiến trình đăng ký chứng chỉ SSL khi được yêu cầu.

II. CÀI ĐẶT CHỨNG CHỈ SSL
1. Giải nén tập tin ZIP có chứa SSL your_domain_name.cer

2. Vào Start –> Administrative Tools –> Internet Information Services (IIS) Manager.

3. Nhấn vào tên máy chủ.

4. Từ khung giữa, nhấp đúp vào nút “Server Certificates“.

5. Từ trình đơn “Actions“, nhấn “Complete Certificate Request.”

6. Chỉ đến vị trí tập tin your_domain_name.cer. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên đại diện cho chứng chỉ này (nên đặt trùng với tên miền mà bạn đã đăng ký SSL).

7.Nhấn “OK” để cài đặt chứng chỉ.

8. Từ cửa sổ IIS, chọn tên trang web sẽ được áp dụng bảo mật SSL.

9. Từ trình đơn “Actions“, nhấn “Bindings.” để mở cửa sổ “Site Bindings“.

10. Trong cửa sổ “Site Bindings” nhấn nút “add…”

11. Trong danh sách “Type” chọn https. Ở danh sách “SSL Certificate” chỉ định chứng chỉ số đã được cài đặt thành công ở bước 7.

12. Nhấn “OK

=>> Truy cập website.

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *