Sau khi các bạn cài đặt GUI cho server Ubuntu để truy cập được dễ dàng các bạn thao tác cài thêm Xrdp theo các bưới dưới đây nhé!

1. Cài đặt Xrdp

sudo apt install xrdp 

Sau khi cài đặt xong, dịch vụ Xrdp sẽ tự động bắt đầu. Bạn có thể kiểm tra:

sudo systemctl status xrdp

Theo mặc định, Xrdp sử dụng tệp /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key mà chỉ các thành viên của nhóm “ssl-cert” mới có thể truy cập Chạy lệnh sau để thêm người dùng xrdp vào nhóm:

sudo adduser xrdp ssl-cert 

Khởi động lại dịch vụ Xrdp để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart xrdp

 Xrdp đã được cài đặt trên máy chủ Ubuntu của bạn và bạn có thể bắt đầu sử dụng remote.

2. Cấu hình firewall

Nếu bạn muốn cho phép truy cập từ bất kỳ IP nào thì chỉ cần allow port 3389

sudo ufw allow 3389

Để cho phép truy cập vào máy chủ Xrdp từ một địa chỉ IP hoặc dải IP cụ thể, ví dụ: 192.168.1.0/24, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo ufw allow from 192.168.33.0/24 to any port 3389

3. Kết nối Máy chủ với Xrdp

Trên màn hình đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào “OK”.

Chúc các bạn Thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.