VPS cài DirectAdmin sẽ cho phép sử dụng Let’s Encrypt để cài đặt SSL cho website, tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng ZeroSSL để tránh gặp tình trạng lỗi chứng chỉ trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành cũ không thể truy cập được.

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS tại ĐÂY

Bước 2: Thiết lập ZeroSSL trên Directadmin
Bạn thao tác theo các lệnh dưới đây để tiến hành cài đặt:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build lego
./build letsencrypt
touch /root/.zerossl


Sau khi cài đặt xong, bạn tiến hành cài đặt SSL cho website theo lệnh:
/usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh request_single domaincuaban.com
thay domaincuaban.com bằng tên miền của bạn, nếu thành công sẽ có thông báo Certificate for domain has been created successfully!

Bước 3: Thiết lập ZeroSSL trên trang quản lý Directadmin

  • Truy cập vào trang quản lý trên Directadmin, tìm đến SSL Certificates để tiến hành cài đặt SSL cho website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.