1. Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ:

2. Truy cập quản lý dịch vụ > Chọn dịch vụ VPS muốn kiểm tra mức sử dụng tài nguyên.

3. Chọn Theo dõi hiệu năng tại Truy cập nhanh (menu bên phải)

4. Theo dõi hiệu năng VPS

  • Chọn khoảng thời gian giám sát
  • Tùy chỉnh thời gian giám sát

Thông tin giám sát sẽ hiển thị các thông số cơ bản của VPS:

  • CPU
  • RAM
  • Disk
  • Network

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *