Categories for Hướng dẫn PHP

Cài đặt và sử dụng PHP COMPOSER trên CentOS 7

Last updated: Tháng Tư 16, 2020 | Author:
CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHP COMPOSER TRÊN CENTOS 7   Composer là trình quản lý phụ thuộc cho PHP (tương tự npm cho Node.js hoặc pip cho  Python). Composer sẽ lấy tất cả các gói PHP cần thiết mà dự án của bạn phụ thuộc và quản lý chúng. Nó được sử dụng trong tất cả các khung và… Xem thêm...!