Categories for Hướng dẫn sử dụng Hosting

Lỗi add tên miền ”Domain … Already Exists”

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 139 lượt xem

Bất kỳ server nào cũng không cho phép add cùng 1 tên miền 2 lần. Vì nếu add ở 2 tài khoản hosting khác nhau, thì server sẽ ko biết trả kết quả thư mục nào khi có truy vấn vào domain đó. Có thể domain đó tồn tại hoặc đã từng được add trên server mà khi xóa vẫn có log nên khi add mới domain sẽ báo lỗi "Already Exists"

Xem thêm...!

Hướng dẫn xóa tên miền trong Directadmin

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 102 lượt xem

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin nếu Bạn muốn đổi tên miền hoặc loại bỏ tên miền thì cần xóa trên contropanel cho gọn gàng để dễ quản lý. 1 phần cũng làm giảm dung lượng sử dụng trên Hosting. Để xóa tên miền trên DirectAdmin các Bạn làm theo các bước sau:

Xem thêm...!Hướng dẫn khóa/mở khóa (Suspended/Unsuspended) từng tên miền trong 1 tài khoản Host

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 94 lượt xem

Như các bạn đã biết, Direct Admin cho phép một tài khoản Hosting có thể add nhiều domain, có nhiều Database… Một trường hợp thường gặp là trong số nhiều tên miền Bạn đang quản lý trên Hosting, lỡ có tên miền bị tấn công, hoặc chiếm quá nhiều tài nguyên hoặc nguyên nhân khác mà Bạn muốn "chỉ khóa 1 tên miền" này thôi…

Xem thêm...!


Hướng dẫn cách thay thế domain ”Change a Domain Name” trong DA

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 82 lượt xem

Trong quá trình sử dụng, đôi khi ta gặp trường hợp cần đổi url domain. Giả sử như domain cũ bị google ban hoặc đơn giản là thay đổi thương hiệu
Hãy sử dụng chức năng "Change Domain Name" trong DirectAdmin:
Lý do lựa chọn chức năng này:
* Giữ nguyên nội dung website
* Đổi url truy cập website

Xem thêm...!