Categories for Hướng dẫn sử dụng Hosting
Cách xử lý lỗi Subject: The service ‘mysqld’ on server is currently down

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 71 lượt xem

Khi Bạn đăng nhập vào tài khoản Admin trên DirectAdmin , trong mục “Message System” (Góc phải phía trên” mà Bạn nhận được thông báo này “Subject: The service 'mysqld' on server is currently down. This message has been automatically generated notifying you that the service mysqld is currently down.”

Xem thêm...!Cách fix lỗi ”mod_fcgid: can’t apply process slot for” khi sử dụng DirectAdmin Hosting

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 85 lượt xem
Nếu Bạn kiểm tra log lỗi website trên directadmin mà thấy thông báo này  “[fcgid:warn] [pid 150023:tid 140715115792128] [client 42.114.220.39:54666] mod_fcgid: can’t apply process slot for /usr/local/safe-bin/fcgid56.sh /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/php/Domain.cua.Ban/Domain.cua.Ban.ini” thì Bạn cần làm những động tác sau: Tham khảo cách kiểm tra Web Error Log 1. Nếu Bạn đang sử dụng VPS: Hãy chỉnh lại thông số MaxProcessCount trong /usr/local/apache/conf/php.conf Code: # Fastcgi configuration… Xem thêm...!

Thông báo lỗi "508 Resource Limit Is Reached" xuất hiện khi tài khoản hosting đột ngột sử dụng quá lượng tài nguyên được ấn định trước đó, tài nguyên mà hosting được ấn định bao gồm %CPU, lượng RAM được phép sử dụng, I/O, Processes được phép tối đa

Xem thêm...!Lỗi New Message: An error occurred during the backup

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 64 lượt xem

Khi Bạn tạo backup mà gặp thông báo này trong email
An error occurred during the backup
has arrived for you to view.
Follow this link to view it:…

Thì nguyên nhân có thể do các trường hợp dưới đây:

Xem thêm...!