Categories for Hướng dẫn sử dụng VPS

Cách xử lý lỗi Subject: The service ‘mysqld’ on server is currently down

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 84 lượt xem

Khi Bạn đăng nhập vào tài khoản Admin trên DirectAdmin , trong mục “Message System” (Góc phải phía trên” mà Bạn nhận được thông báo này “Subject: The service 'mysqld' on server is currently down. This message has been automatically generated notifying you that the service mysqld is currently down.”

Xem thêm...!

Cách fix lỗi ”mod_fcgid: can’t apply process slot for” khi sử dụng DirectAdmin Hosting

: Tháng Sáu 30, 2017 | : | : Không có phản hồi 102 lượt xem
Nếu Bạn kiểm tra log lỗi website trên directadmin mà thấy thông báo này  “[fcgid:warn] [pid 150023:tid 140715115792128] [client 42.114.220.39:54666] mod_fcgid: can’t apply process slot for /usr/local/safe-bin/fcgid56.sh /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/php/Domain.cua.Ban/Domain.cua.Ban.ini” thì Bạn cần làm những động tác sau: Tham khảo cách kiểm tra Web Error Log 1. Nếu Bạn đang sử dụng VPS: Hãy chỉnh lại thông số MaxProcessCount trong /usr/local/apache/conf/php.conf Code: # Fastcgi configuration… Xem thêm...!