Cron là một chức năng mà hầu như trình quản lý host nào cũng đều có vì nó rất quan trọng trong việc backup dữ liệu. Vậy Cron là gì, nó là một ứng dụng sẽ tự động chạy một hoặc nhiều các dòng lệnh vào một hoặc nhiều thời gian nhất định do ta tự tùy chỉnh. Ta có thể làm dc rất nhiều việc với nó, ví dụ như 11h hằng ngày backup lại dữ liệu hay cứ 1h lại xóa cache một lần chẳng hạn.

Hãy đăng nhập vào VestaCP rồi chọn mục Cron. Tại đây ta sẽ thấy một số Cron mặc định dùng để update và backup dữ liệu của VestaCP tự tạo ra.

Ấn vào hình dấu cộng màu xanh để tạo 1 Cron mới ta sẽ thấy có dòng Command là lệnh thực thi và các dòng dưới là về thời gian nó sẽ chạy, sau đó ấn ADD là xong.

Nếu bạn muốn hiểu hơn về Cron thì ta có thể tạo nó bằng lệnh. Cấu trúc của 1 Cron bằng dòng lệnh như sau:

* *  * * * zip -r /home/a.zip /home/admin/
# #  # # # ###################################
| |  | | | \---------------------------------- Lệnh sẽ chạy khi cron job kích hoạt
| |  | | \---------- Ngày trong tuần (0-7)
| |  | \------------ Tháng (1-12)
| |  \-------------- Ngày trong tháng (1-31)
| \----------------- Giờ (1-24)
\------------------- Phút (1-59)
Trong đó 5 dấu sao là tham số về thời gian, còn phía sau nó là lệnh thực thi.
VD: * 12 * * * zip -r /home/a.zip /home/admin/  nghĩa là cứ 12h mỗi ngày sẽ zip thư mục /home/admin lại thành file a.zip.
Muốn xem các danh sách Cron đã có ta dùng lệnh:
Crontab -l

Còn muốn tạo 1 Cron mới ta dùng lệnh:

Crontab -e

Màn hình sẽ hiện ra 1 trang ko có gì để ta viết code cho Cron, bấm phím “i”  để bắt đầu viết. Ta sẽ thử viết 1 dòng lệnh đơn giản chạy mỗi phút 1 lần để test.

[root@vps /]# crontab -e
* * * * * sudo zip /home/a.zip /home/admin
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --

Sau đó bấm phím ESC rồi gõ “:wq” để lưu lại, màn hính sẽ hiện lên dòng:

[root@vps /]# crontab -e
crontab: installing new crontab

Đợi 1 phút sau vào xem thư mục /home xem có file a.zip chưa, nếu có nghĩa là thành công rồi.

[root@vps /]# cd home/
[root@vps home]# ls
admin a.zip backup

Như vậy ta đã viết dc 1 Cron đơn giản và cách này dùng dc trên cả các Control Panel khác, các bạn có thể tham khảo các Script trên mạng để tạo ra những Cron phục vụ cho nhiều mục đích của các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *