Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Database) trong Host cPanel Create New Database

Bài viết gồm 2 phần tương ứng với hai điều các bạn cần hiểu được sau khi đọc bài viết này:
Cách tạo một cơ sở dữ liệu (Database)
Cách tạo user để truy cập vào cơ sở dữ liệu (Database) nói trên.
Chỉ khi làm xong 2 điều này thì bạn mới có thể import dữ liệu sql vào database nói trên và dùng code php truy cập thông qua User nói trên. 

Read More