Đổi mật khẩu tài khoản sa với công cụ SQL Server Management Studio:

Nếu chúng ta đang sử dụng SQL Server và cần thay đổi mật khẩu cho tài khoản SA hoặc một tài khoản khác tương tự, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở SQL Server Management Studio và đăng nhập vào Instance mà chúng ta cần thay đổi mật khẩu với tài khoản SA, có thể đăng nhập với tài khoản SA hoặc bất kỳ tài khoản nào có quyền sysadmin.

Bước 2: Tại cửa sổ Object Explorer, chọn Security và sau đó chọn Logins.

Bước 3: Tìm kiếm tài khoản SA trong danh sách các tài khoản đăng nhập và nhấp chuột phải để chọn Properties.

Bước 4: Tại cửa sổ Properties của tài khoản SA, chọn mục General và nhập mật khẩu mới của bạn vào ô Password và Confirm Password.

Bước 5: Để lưu thay đổi, nhấn OK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *