Nếu như bạn đã đăng ký dịch vụ Mail Hosting trên hostingviet.vn thì các bạn có thể đăng nhập vào trang  quanly.hostingviet.vn để quản lý tất cả các Mail Hosting mà bạn đã đăng ký.

 

 

Sau khi đăng nhập bạn vào phần Quản lý dịch vụ để xem cách dịch vụ đã đăng ký.

 

 

Sau đó ta chọn dịch vụ Mail Hosting đã đăng ký, tại đây có 5 phần tất cả. Còn phía bên trái chính là thông tin Mail Hosting của bạn bao gồm ngày hết hạn, User + Pass, IP máy chủ và dung lượng sử dụng. Bạn có thể ấn vào hình con mắt để hiện ra mật khẩu

 

 

 3.Reset mật khẩu

Khi bạn bấm vào đây bạn sẽ có một bảng hiện ra, bạn tích chọn gửi mật khẩu và chọn Đồng ý, mật khẩu sẽ được gửi về mail của bạn lúc đăng ký.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.