Lỗi WPCACHEHOME

 

Nếu bạn vào website mà hiện ra lỗi như sau.

WPCACHEHOME must be set in config file

Lỗi này có thể xảy ra khi bạn dùng plugin SuperCache cho WordPress mà đường dẫn WPCACHEHOME bị sai trong file wp-config.php. Kiểm tra phần khoanh đỏ đường dẫn đã đúng với tên miền của bạn chưa. Sửa xong sau đó chọn Save as để lưu lại.

Cấu trúc chuẩn của WPcachehome sẽ là:


WPCACHEHOME', '/home/[tên admin của host]/[đường dẫn tới thư mục web của bạn trên host]/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *