Cách 1: Tắt trong service

Kích hoạt lệnh Run ( WinR). Nhập “ services.msc ” và nhấn Enter.

tắt cập nhật windows 10

2. Chọn dịch vụ Windows Update từ danh sách Dịch vụ.

vô hiệu hóa cập nhật win 10

3. Click vào “ chung ” tab và thay đổi “ Startup Type ” thành “ Disabled ” >> OK.

vô hiệu hóa cập nhật cửa sổ 10

4. Khởi động lại máy tính.

Cách 2: Group Policy Editor

  1. Khởi chạy lệnh Run WinR) . Nhập “ gpedit.msc ” và nhấn Enter để mở Group Policy Editor .
thắng lợi

2. Tại Computer Configuration chọn đến Administrative Templates.

turn off automatic updates on windows 10

3. Chọn “Windows Components” và chọn “Windows Update

turnoff automatic updates on windows 10

4. Bên phải menu chọn “Configure Automatic Updates.

turn off updates on windows 10

5. Chọn Disable >> Apply.

6. Khởi động lại máy tính và check lại update trong setting Windows Update.

Chúc quý khách thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *