1. Tải xuống tệp ZIP Windows ACME Simple (WACS) mới nhất từ ​​trang phát hành Github, https://github.com/PKISharp/win-acme/releases .
  2. Tiếp theo giải nén tệp zip đã tải xuống. Ở đây mình đang để ở thư mục: C:\inetpub\letsencrypt

3. Chuột phải vào file wacs.exe chọn Run Administrator.

4. Chọn N để tạo chứng chỉ mới.

5. Màn hình sẽ hiện thị danh sách website bạn đang binding trên ISS. Nhập số tương ứng với website bạn cần cài đặt

6. Sau khi chọn sẽ được hỏi lại 1 lần nữa. Bạn chọn P >> nhập lại tên website.

7. Các tuỳ chọn tiếp theo bạn chọn như ảnh dưới đây. Đợi SSL được cài đặt là có thể truy cập https:// với website.

Chúc Các bạn thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.