SỬA LỖI ”KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ”

KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ
Có thể những kẻ tấn công đang cố đánh cắp thông tin của bạn từ abc.com (ví dụ: mật khẩu, tin nhắn hoặc thẻ tín dụng).
Bạn đã cố truy cập abc.com nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ được cấp bởi một tổ chức không được hệ điều hành của máy tính tin cậy…

Read More

Khắc phục lỗi ”Your connection is not private”

Một ngày đẹp trời, Bạn đang lướt web, xem phim, tìm kiếm thông tin… và… "oắt giờ heo???" Màn hình hiện lên chữ to đùng "Your connection is not private"
òa òa, làm thế nào bây giờ??? => 
Thật đơn giản! Đó chỉ là cảnh báo của trình duyệt với giao thức "https" chưa có chứng thực "SSL" thôi 

Read More

Không ‘kết nối không an toàn’ có nghĩa là gì, Your connection is not secure

Khi Firefox kết nối đến một trang web an toàn (URL bắt đầu với "http s: //"), nó phải xác minh rằng chứng chỉ do các trang web là hợp lệ và mã hóa là đủ mạnh để bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của bạn. Nếu chứng chỉ không thể được xác nhận hoặc nếu mã hóa là không đủ mạnh, Firefox sẽ ngăn chặn các kết nối đến các trang web và thay vì hiển thị một trang báo lỗi:

Read More

Sửa lỗi Firefox ”Your connection is not secure”

Nếu Firefox báo lỗi này thì Bạn làm theo cách sau để truy cập tiếp nhé
Your connection is not secure
The owner of domain-lỗi has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

Read More