1. Tải xuống và cài đặt URL Rewrite module. (Tại đây)
  2. Mở bảng điều khiển IIS Manager và chọn trang web bạn muốn áp dụng chuyển hướng trong menu bên trái

3. Click đúp vào biểu tượng URL Rewrite

4. Nhấp vào Add Rule(s) trong menu bên phải

5. Chọn Blank Rule và chọn OK

6. Nhập rule name của bạn.

7. Trong phần Match URL:
– Chọn Matches the Pattern ở Requested URL 
– Select Regular Expressions ở Using 
– Nhập vào Match URL : (.*)
– Tích chọn Ignore case

8. Trong Conditions  chọn Match all bên dưới Logical Grouping.

9. Trong Conditions nhập các nội dung sau:

  • Nhập {HTTPS} vào condition input
  • Chọn Matches the Pattern
  • Nhập ^OFF$ ở Pattern
    – Cuối cùng chọn OK.

10. Trong phần Action  chọn Redirect với Redirect URL:

  • https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}

11. Bỏ chọn Append query string

12. Chọn loại chuyển hướng bạn muốn sử dụng, ở đây tôi sử dụng 301.

13. Cuối cùng Chọn Apply  ở thanh menu bên phải > Truy cập website để kiểm tra.

Chúc các bạn Thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.