Truy cập SQL Server 2019 Configuration Manager > SQL Server Service > SQL Server (MSSQLSERVER).

– Chuột phải chọn Properties > chọn đến Tab Startup  Parameters > thêm giá trị: -m

– Restart lại sql > truy cập với Windows Authentication

– Chọn Security > Logins > sa > thực hiện đổi mật khẩu

– Đổi mật khẩu xong quay về bước thêm giá trị : -m > remove đi và restart lại SQL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *