1. Login vào SSH.

2. Chỉnh sửa file cấu hình CSF.

# nano /etc/csf/csf.conf

3. Thêm các port cần thiết vào tệp csf.conf

#Allow incoming TCP ports

TCP_IN = “20,21,22,25,26,53,80,110,143,443,465,587,993,995,2077”

#Allow outgoing TCP ports

TCP_OUT = “20,21,22,25,26,37,43,53,80,110,113,443,465,873,2087”

4. Khởi động lại CSF để các thay đổi có hiệu lực. Chạy lệnh dưới đây để khởi động lại CSF.

# csf -r

Chúc quý khách thành công !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *