Bước 1: Bật chức năng mật khẩu hai lớp

Để thiết lập SMTP chính xác như trong bài này, bạn cần bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/.

Tại đây, bạn vào phần Sign in to Google (Đăng nhập vào Google).

   Đăng nhập vào google

Rồi chọn bật chức năng bảo mật hai lớp.

              Bật chức năng mật khẩu hai lớp

Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Sign in to Google như ở trên và chọn Mật khẩu ứng dụng.

Vào lại phần Sign in to Google như ở trên và chọn Mật khẩu ứng dụng.

Hãy nhấp thẳng vào mục đó, sau đó kéo xuống dưới chọn Select app là Mail và Select device bạn chọn cái gì cũng được, rồi ấn Generate.

Sau đó nó sẽ cho bạn một dãy ký tự, hãy bôi đen và copy toàn bộ nó, đây chính là mật khẩu SMTP của bạn.

                     Mật khẩu SMTP là 1 dãy ký tự

Bước 2: Bạn vào website WordPress, cài plugin WP SMTP và thiết lập như sau:

  • Cài plugins:
  • Thiết lập cấu hình gửi mail:

Phương thức chọn Other SMTP:

Nhập các thông số:

Cài đặt xong chuyển sang tab Kiểm tra email và gửi thử 1 mail.

Trong đó, bạn cần lưu ý:

  • Chọn phương thức bảo mật là SSL
  • Port là 465
  • SMTP Host là smtp.gmail.com
  • Username phải là địa chỉ email của bạn thuộc tài khoản đã lấy App Password
  • Password chính là App Password của bạn vừa lấy ở trên

Nếu chọn Port là 465  với SSL không được thì bạn hãy chọn port 587 với TLS.

Sau đó ấn Lưu lại.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng test phía dưới để gửi một email đến một địa chỉ nào đó, nếu nó gửi được thì thành công

Trên đây là cách sử dụng SMTP để gửi mail trong WordPress. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.