Bước 1: Các bạn đăng nhập vào trang quanly.hostingviet.vn bằng tài khoản đã mua dịch vụ

Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công, các bạn chọn click theo 2 bước như hình bên dưới. Lưu ý ở mục 2 các bạn chọn dịch vụ muốn vào VNC.

Bước 3: Sau khi đã vào dịch vụ, các bạn chọn VNC ở mục Truy cập nhanh.

Dưới đây là mà hình đăng nhập VNC.

Lưu ý: Khi đăng nhập qua VNC, các bạn không thể thao tác copy paste, cân phải gõ thông tin đăng nhập để login vào VPS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.