Nguyên nhân gây ra lỗi “Unable to communicate back with site to check for fatal errors,…” hay “không thể kết nối với website để kiểm tra lỗi fatal,…” khi cập nhật code chủ yếu đến từ các bản WordPress 4.9 trở lên. Cụ thể thì từ bản WordPress 4.9 Tipton, WordPress đã giới thiệu tính năng kiểm tra lỗi khi lưu tệp PHP trong wp-admin để giúp người dùng tránh gặp các lỗi khi chỉnh sửa. Mặc dù đây là một tính năng tuyệt vời nhằm bảo vệ người dùng, nhưng vô tình tính năng kiểm tra lại này lại gây xung đột với một số plugin.

Để khắc phục vấn đề này chúng ta có thể tạm tắt tính năng này tránh việc xung đột gây lỗi. Chúng ta sẽ cần truy cập vào thư mục file.php để chỉnh sửa, truy cập theo đường dẫn wp-admin/includes/file.php và thao tác chỉnh sửa tại dòng 491

Chúng ta thay đoạn code như bên dưới

Từ

if ( $is_active && ‘php’ === $extension ) {

Thành

if ( $is_active && ‘php’ === $extension && false) {

Sau khi chỉnh chúng ta lưu lại file và tiến hành thao tác chính sửa lại trên WordPress để kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *