Chuẩn bị môi trường

Server cài đặt sẵn NextCloud

Mobile Android, hoặc IOS có kết nối ổn định đến NextCloud Server

Client

Chúng ta có thể thấy là NextCloud hỗ trợ hầu như toàn bộ các hệ điều hành phổ biến trên Mobile

Cài đặt cấu hình Client NextCloud trên Android

Truy cập CH play trên điện thoại của bạn và tìm kiếm ứng dụng NextCloud

Bấm Cài đặt để tiến hành cài đặt app NextCloud trên máy điện thoại của bạn

Sau khi cài đặt xong chúng ta tìm biểu tượng của app NextCloud và tiến hành cấu hình tài khoản

Chọn Đăng nhập

Tại ô Địa chỉ máy chủ chúng ta nhập địa chỉ của NextCloud Server

Tiến hành chọn Đăng nhập

Ở đây thì chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản mà bạn được cấp chọn Đăng nhập

Chọn Grant access để tiếp tục đăng nhập

Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu truy cập đọc ghi dữ liệu trên máy tính chúng ta chọn Cho phép

Màn hình trang chủ

Truy cập menu chúng ta sẽ thấy các cài đặt của NextCloud bạn có thể truy cập và cấu hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.