Cài đặt và sử dụng PHP COMPOSER trên CentOS 7

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHP COMPOSER TRÊN CENTOS 7   Composer là trình quản lý phụ thuộc cho PHP (tương tự npm cho Node.js hoặc pip cho  Python). Composer sẽ lấy tất cả các gói PHP cần thiết mà dự án của bạn phụ thuộc và quản lý chúng. Nó được sử dụng trong […]

Read More