Tag Archive: Hướng dẫn thêm sản phẩm woocommerce

Hướng dẫn thêm sản phẩm có thuộc tính và biến thể trong wooCommerce

: Tháng Ba 15, 2018 | : | : Không có phản hồi 182 lượt xem
Thêm sản phẩm có thuộc tính và biến thể Bên cạnh sản phẩm đơn giản bạn vừa tạo ở trên. Bạn có thể tạo ra các sản phẩm có thuộc tính. Ví dụ bạn đang bán quần áo. Quần áo sẽ có các thuộc tính phổ biến như kích thước, màu sắc. Woocommerce hỗ trợ bạn tạo các sản phẩm… Xem thêm...!

Hướng dẫn thêm sản phẩm đơn giản trong Woocommerce

: Tháng Ba 14, 2018 | : | : Không có phản hồi 101 lượt xem
Thêm sản phẩm đơn giản Để thêm một sản phẩm, bạn vào Product -> Add new   Bạn sẽ được đưa tới màn hình tạo sản phẩm mới. Giao diện màn hình giống như khi tạo bài viết mới. Nhưng nó có thêm các chức năng liên quan đến tạo sản phẩm. Bạn nhập vào tiêu đề và nội dung mô… Xem thêm...!