Một ngày đẹp trời, website của Bạn bỗng lăn đùng cảnh báo”This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.”
Hãy thực hiện các thao tác sau để xử lý tình huống này nhé

Nguyên nhân: 
Hosting bị khóa hoặc tên miền trên hosting bị khóa (không phải lỗi tên miền)
* Hosting bị khóa có thể do:
Hết băng thông
Hết dung lượng
Dùng quá tài nguyên cho phép
Nhà cung cấp Hosting khóa thủ công
* Chỉ 1 tên miền bị khóa
Tên miền vượt quá tài nguyên đã setup (cấp độ tài khoản Hosting)

This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

Để khắc phục trường hợp Hosting bị khóa Bạn chỉ còn cách liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để tìm hiểu nguyên nhân

Trường hợp Bạn sử dụng nhiều tên miền trên Hosting mà chỉ có 1 tên miền bi khóa thì do cách Bạn cài đặt (Cài đặt mức trần sử dụng tài nguyên cho từng tên miền) hoặc do Bạn vô tình khóa tên miền này
=> Bạn sẽ kiểm tra được tại: mục “Domain Setup” hay chính là “Domain Administration
Ở cột “Suspended” nếu “yes” là domain bị khóa
hoặc Click “Domain Setup” rồi chọn “Modify domain-can-mo-khoa.com” và set lại mức trần sử dụng dữ liệu.

This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources

This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *