Khi Bạn tạo folder trên DirectAdmin mà bị lỗi này thì hãy xử lý như sau nhé:
“An error occurred while attempting to create the directory”

=> Lỗi này phát sinh khi tạo folder trên DirectAdmin

Nguyên nhân: Đầy ổ đĩa

An error occurred while attempting to create the directory

=> Khắc phục:
1 là giảm dung lượng đĩa cứng xuống dưới mức cho phép bằng cách xóa file không cần thiết. Ví dụ như file backup trong CMD_FILE_MANAGER/backups

2 là Tăng tổng dung lượng Hosting, lớn hơn tổng dung lượng sử dụng.
=> Để làm được việc này Bạn phải liên hệ với nhà cung cấp Hosting hoặc quản trị Hosting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *