Nếu Bạn đang sử dụng Hosting mà nhận được cảnh báo “Your site has been limited within the past 24 hours” trong “Resource Usage” điều đó có nghĩa là “Đã có tài nguyên nào đó đã sử dụng đến giới hạn cho phép, Bạn có thể xem xét lại và nâng cấp lên gói cao hơn để website đạt hiệu suất tốt nhất. Như ảnh mô tả dưới đây, mức sử dụng CPU đã có lúc sử dụng đến giới hạn cho phép.

Your site had been limited within the past 24 hours
Your site had been limited within the past 24 hours.CPU resources were limited for your site CPU đã từng sử dụng hết hiệu suất trong vòng 24h qua

Thông báo này không có nghĩa rằng CPU trên gói Hosting của Bạn bị giới hạn trong vòng 24h.

Hãy click vào “details” để xem chi tiết hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *