Lỗi file .htaccess

Nếu bạn truy cập vào và trang web xuất hiện dòng

 

Apache is functioning normally

Thì khả năng cao trong file .htaccess đã có dòng lệnh ép buộc bạn phải dùng giao thức HTTPS. Hay xảy ra trên Direct Admin.

 

 

Và bạn chưa bật tính năng SSL cho tên miền của bạn, phia dưới là hình mình họa của tôi trên Direct Admin

 

 

Ở đây bạn sẽ có 2 cách, một là thêm dấu # trước các dòng code như trong hình đầu tiền , vì dấu # sẽ biến các dòng đó thành ghi chú và nó sẽ bị bỏ qua, như vậy tên miền của bạn sẽ chạy bằng HTTP. Hai là bạn có thể bật tính năng SSL lên và ko làm gì file .htaccess cả. Tuy nhiên nếu bạn bật SSL mà tên miền chưa dc đăng ký SSL thì khi vào tên miền sẽ có lỗi cảnh báo từ trình duyệt, nhưng vẫn có thể vào bt bằng cách ấn vào tiếp tục truy cập. Hãy đăng ký SSL free cho tên miền của bạn từ Lets Encrypt, lỗi đó sẽ hết.

 

 

 

 

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *