Let’s Encrypt mới nâng cấp phiên bản, điều này gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các máy chủ sử dụng Let’s Encrypt.

Các lỗi cài đặt SSL miễn phí letsencrypt thường gặp

Lỗi Cài đặt LetsEncrypt trên DirectAdmin

Certificate and Key Saved.
show details ->
Certificate and Key Saved.
Your request will run in the background. Once completed, you'll be notified in the Message System.

 

Error with LetsEncrypt request
Generating 4096 bit RSA key for let's encrypt account...
openssl genrsa 4096 > "/usr/local/directadmin/conf/letsencrypt.key"
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus

........++.................................++
e is 65537 (0x10001)
Account has been registered.
Error: http://agiare.vn/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1574300821 is not reachable. Aborting the script.
dig output for agiare.vn:
103.47.193.117
Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server.

 

Cách sửa lỗi cài fails LetsEncrypt bằng cách upgrade Let’s Encrypt

Bạn cần phải có quyền truy cập SSH để chạy lệnh nâng cấp phiên bản LetsEncrypt

# wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

Hoặc nếu vẫn không được thì chạy lệnh này

# cd /usr/local/directadmin/custombuild; ./build update; ./build letsencrypt

Nếu Bạn vẫn chưa fix được lỗi này, hãy liên hệ với HostingViet để được trợ giúp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *