Khi đăng ký thành công dịch vụ Cloud Hosting, mặc định SSL miễn phí (Let’s Encrypt) chưa được kích hoạt. Để kích hoạt được SSL miễn phí theo Cloud Hosting, anh (chị) vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị hosting của bạn.

Bước 2: Click vào mục “Website & Domains” >> Click vào “Dashboar” >> Click vào “SSL/TLS Certificate

Bước 3: Click chọn Install

Bước 4:

  • Email address: Nhập địa chỉ email của bạn.
  • Click chọn mục “Include a “www” subdomain for the domain and each selested alias” để bật SSL cho www.
  • Click vào “Get it free” để bắt đầu cài đặt SSL Let’s Encrypt

Bước 5: Bạn click vào “Redirect from http to https” để bật cấu hình tự động chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.