Cách cài các extension của PHP trên DirectAdmin

Created: Tháng Chín 26, 2018 | Last Updated: Tháng Mười 24, 2018 | : Không có phản hồi

Author:


Khi bạn cài DA lên VPS thì có một số extension đã được cài ở chế độ mặc định, tuy nhiên nếu bạn có nhu cầu cần các phần mở rộng khác trên PHP thì bạn cần phải cài thủ công.

Ta SSH vào VPS sau đó tìm file cấu hình của PHP

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build used_configs | grep configure.php

Bạn sẽ nhận được một đoạn giống như sau

PHP (default) configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/fastcgi/configure.php56

Tiếp đó ta tiến hình copy file cấu hình của PHP sang 1 thư mục khác

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/fastcgi
cp -fp configure/fastcgi/configure.php56 custom/fastcgi/configure.php56

Tiếp đó ta mở file cấu hình của PHP vừa rồi lên

nano custom/fastcgi/configure.php56

Thêm vào dòng cuối cùng các phần mở rộng cần cài trên PHP với cấu trúc –with-tênmodule, ví dụ như dưới, rồi lưu lại bằng ctrl + O, sau đó ctrl + X để thoát

--with-pear \
--with-xsl \
--with-zlib \
--enable-soap \
--with-mcrypt \

Sau đó ta chạy lệnh sau để PHP tiến hành chạy lại

./build php n

Sau khi chạy xong ta tiến hành khởi động lại dịch vụ

/sbin/service httpd restart

 Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *