Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt LiteSpeed làm webserver trên Direct Admin CustomBuild 2.0 của các bạn

Ta SSH vào VPS chạy Direct Admin sau đó chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver litespeed
./build set php1_mode lsphp
./build litespeed
./build php n

Bạn sẽ được cài bản TRIAL của LiteSpeed, sau khi cài xong bạn sẽ nhận được tài khoản admin và pass để đăng nhập. Hãy chắc chắn cổng 7080 đã được cho vào tường lửa hoặc bạn tắt tường lửa đi.

Installation of LiteSpeed 5.1.15 is now complete.
Admin panel address: http://IP VPS:7080. Please make sure that port 7080 is open in firewall.
Admin password: L7ha97ahu3

Bạn có thể kiểm tra xem LiteSpeed đã chạy chưa trong phần Service Monitor

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *