Đây là một lỗi xảy ra khi bạn cài Direct Admin và mật khẩu MySQL của tài khoản admin không đăng nhập được. Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa nó.

Hướng dẫn này dựa trên hướng dẫn của chính nhà phát triển Direct Admin: https://help.directadmin.com/item.php?id=45

Ta SSH vào VPS sau đó chạy lệnh sau để có thể đăng nhập mà ko cần pass

service mysqld stop
mysqld_safe --skip-grant-tables &

Sau đó ta sẽ đổi pass của root MySQL, thay rootpassMySQL bằng pass bạn muốn.

mysql mysql -e "UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('rootpassMySQL') WHERE user='root'; FLUSH PRIVILEGES;"

Tiếp đến ta khơi động lại MySQL

killall -9 mysqld_safe
killall -9 mysqld
service mysqld start

Đăng nhập vào MySQL root, gõ pass rootpassMySQL mà bạn vừa đặt vào.

mysql -uroot -p

Rồi đổi mật khẩu của tài khoản admin, thay daadminpass bằng pass cho admin bạn muốn.

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO da_admin@localhost IDENTIFIED BY 'daadminpass' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Sau đó kiểm tra lại mật khẩu của admin đã giống với mật khẩu bạn vừa đổi chưa.

vi /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf
user=da_admin
passwd=daadminpass

Giờ thử vào lại Direct Admin xem được chưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *