Hướng dẫn Backup website với Admin Backup/Transfer Trên DirectAdmin

1. Đăng nhập Directadmin dưới quyền admin, tại phần Admin Tools chọn Admin Backup/Transfer. 2: Step 1: Chọn user cần backup dữ liệu. Sau đó chọn Next Step Directadmin cho phép 3 lựa chọn: All Users: Tạo bản backup cho toàn bộ user All User Except Selected: Tạo back up cho tất cả user ngoại trừ những user được […]

Read More