1. Đăng nhập Directadmin dưới quyền admin, tại phần Admin Tools chọn Admin Backup/Transfer.

2:
Step 1: Chọn user cần backup dữ liệu. Sau đó chọn Next Step

 • Directadmin cho phép 3 lựa chọn:
  • All Users: Tạo bản backup cho toàn bộ user
  • All User Except Selected: Tạo back up cho tất cả user ngoại trừ những user được chọn trong bảng users bên dưới.
  • Selected Users: Tạo backup cho tất cả user được chọn bên dưới.

Step 2:

 • Directadmin cung cấp 2 lựa chọn:
  • Now: Chạy Backup ngay thời điểm hiện tại
  • Cron Schedule: Lên lịch backup theo Cron.

Step 3: Chọn vị trí lưu file backup

 • Có thể chọn một trong 2 lựa chọn:
  • Local: Lưu file backup về directory được nhập trong phần Local path.
  • FTP: Lưu file backup qua server khác thông qua giao thức FTP
 • Trường Append: Cho phép định dạng thêm về tên file backup.

Step 4:  Chọn dữ liệu cần backup

Quá trình backup dữ liệu sẽ tùy vào lượng dữ liệu cần backup và mất khoảng thời gian tương ứng để backup. Quá trình này sẽ được thực hiện ngầm mà không hiển thị trên màn hình.

Sau khi backup thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo trong phần Messages.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *