Một trong những lỗi hay gặp nhất khi quản trị linux đó là “ERROR! MySQL is not running, but lock file (/var/lock/subsys/mysql) exists“.  Lỗi này thường do hết ram, và MySQL tự stop hoặc MySQL lỗi từ trước, reboot server là bị luôn. Hoặc do đầy ổ đĩa dẫn đến không còn chỗ trống để lưu dữ liệu khi MySQL truy xuất dữ liệu. Lỗi này dẫn đến việc truy cập vào website sẽ hiển thị lỗi “Error Establishing a Database Connection”. Một lỗi khá chung chung.

Hãy làm theo các bước sau để fix nhé

  1. Tình trạng

Gõ lệnh này sẽ ra lỗi như trên

# service mysql status
service mysql status
 ERROR! MySQL is not running, but lock file (/var/lock/subsys/mysql) exists
2. kiểm tra dung lượng ổ cứng, hết dung lượng cũng gây ra lỗi MySQL is not running, but lock file

Gõ lệnh sau:

# df -h
[root@localhost ~]# df -h
 Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/mapper/centos-root 13G 13G 13G 100% /
 devtmpfs 487M 0 487M 0% /dev
 tmpfs 497M 0 497M 0% /dev/shm
 tmpfs 497M 6.6M 490M 2% /run
 tmpfs 497M 0 497M 0% /sys/fs/cgroup
 /dev/vda1 497M 207M 290M 42% /boot
 tmpfs 100M 0 100M 0% /run/user/0

=> Với lỗi này Bạn chỉ cần giải phóng dung lượng là được. Thường do bản backup hoặc file tạm, log lỗi trong thư mục này /tmp

3. Tìm xóa File lỗi và tạo lại

Làm theo các bước sau:

#  rm /var/lock/subsys/mysql
# /etc/init.d/mysql start

Nếu không có lỗi gì, mysql của Bạn sẽ được khởi động lên. Nếu không được hãy làm các bước tiếp theo

# top |grep mysql

Hoặc

# ps aufx | grep mysql

Nếu vẫn có tác vụ mysql chạy, hãy tiếp tục kill nó

# rm /var/lock/subsys/mysql
# /etc/init.d/mysql start

 

fix lỗi ERROR! MySQL is not running, but lock file (/var/lock/subsys/mysql) exists

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *