Bước 1: Mở Control Panel > System and Security > Windows Defender Firewall > Advanced settings.

Bước 2: Chọn Inboune Rules > Chọn Rules cần cấu hình ( VD: Remote desktop)

  • Ở đây muốn giới hạn các IP truy cập vào remote destop qua cổng 3389
  • Chuột phải vào Rules chọn Properties > Scope.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *