1. Đăng nhập vào Directadmin.
    Quý khách đăng nhập theo thông tin được Hostingviet cung cấp.

2. Chọn tên miền sử dụng mail hosting >> chọn đến Email Account.

3. Tại đây quý khách sẽ quản lý toàn bộ các tài khoản email.
Để đổi mật khẩu cho email quý khách chọn cột Password/Quota >> Change.

Quý khách đăng nhập mail với mật khẩu mới. Chúc quý khách thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.