Lưu ý : Quý khách truy cập vào đúng database của website cần chỉnh sửa ( tên database kiểm tra trong file wp-config.php).

I. Đổi mật khẩu
1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu trên phpmyadmin.

2. Truy cập wp_user >> Sửa.

3. Nhập mật khẩu mới >> định dạng MD5 >> Thực hiện.

Sau đó quý khách đăng nhập với mật khẩu mới.

II. Thêm user quản trị
1. Tiếp tục với bảng wp_user >> Chèn (INSERT).

  • ID — Nhập ID bất kì, quý khách sẽ dùng ID này tại bước 2 và 3.
  • user_login : Tên người dùng.
  • user_pass : Mật khẩu.
    • Chú ý: chọn định dạng MD5.
  • user_nicename:  Nhập tên người dùng.
  • user_email : Email liên kết với user.
  • display_name : Tên hiển thị cho người dùng.

2. Trở lại bảng điều khiển database chọn bảng wp_usermeta >> Chèn (INSERT)

Nhập đủ các giá trị phía dưới => Thực hiện.

user_id : ID khi thêm user ở bước 1.
meta_key : wp_capabilities
meta_value :a:1:{s:13:”administrator”;b:1;}

3. Tại bảng wp_usermeta chọn Chèn (INSERT) 1 lần nữa.

user_id : ID khi thêm user ở bước 1
meta_key : wp_user_level
meta_value : 10

Bây giờ quý khách có thể truy cập với người dùng quản trị mới của mình. Chúc quý khách thành công !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *