Mặc định Directadmin của Hostingviet disable tính năng này cho user, để enable các bạn thao tác theo các bước sau:

  1. Chỉnh sửa Admin Reseller.
  • Login vào DA với quyền Admin > Show All User > chọn user admin > Modify reseller admin.
  • Kéo xuống phí dưới tick chọn SSH access > chọn Save.

2. Modify user.

  • Chọn Show all user > chọn user cần enable ssh > Modify user > Save.

Sau bước (2) đã có thể SSH, nếu lỗi các bạn làm thêm bước số (3)

3. Thêm user vào allow trong SSH.

  • truy cập SSH với quyền root > mở file: /etc/ssh/sshd_config
  • Thêm dòng sau: AllowUsers testquanly ( thay thế bằng tên user của các bạn)
  • Restart lại SSH

4. Login SSH với user.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.