Bước 1: Select File, folder cần nén
Bước 2: Click “Add to Clipboard”
Bước 3: Đặt tên file cần nén sau dòng “Compress clipboard files to” (Phía dưới cùng)
bước 4: Chọn định dạng nén (có 2 lựa chọn là .tar.gz và .zip)
Bước 5: Click “Creat” và đợi hệ thống nén file xong rồi tải về hoặc sử dụng theo mục đích của Bạn
Hướng dẫn nén file tùy chọn trong Direct Admin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *