Để restore lại dữ liệu các Bạn làm ngược lại với quy trình backup

Hướng dẫn bằng video:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Hosting, chọn Create/Restore Backup
Các Bạn làm như hình sau đây

Backup data trong DirectAdmin (Quá trình sao lưu dữ liệu)

Hình 1:chọn Create/Restore Backup

Bước 2: Select a File to Restore – Chọn File cần backup

Select a File to Restore - Chọn File cần backup

Lưu ý “Số 1” Cần chọn đúng tên file nếu có nhiều file backup

 

Bước 3: Restore from File

Hướng dẫn Restore cả tài khoản Hosting. Restore hosting, Restore dữ liệu, khôi phục dữ liệu, Create Restore Backup, Restore from File

Số 3: Tích chọn các thông số cần restore
Sau đó click số 4:
=> Chờ 1 lát cho hệ thống thực thi lệnh restore là xong

Lưu ý:
Nếu Bạn có file backup ở trên máy tính thì cần upload vào thư mục CMD_FILE_MANAGER/backups và thực hiện như hướng dẫn ở trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *