Bước 1: Khởi chạy phần mềm MISA SME 2023

Bước 2: Chọn click vào “Tạo mới dữ liệu kế toán”

Bước 3: Nhập thông tin dữ liệu kế toán và chọn đường dẫn lưu trữ

Lưu ý: Ổ C là SSD (tốc độ đọc ghi nhanh hơn) nên chọn là nơi lưu trữ dữ liệu, ổ D là HDD (tốc độ đọc ghi chậm hơn) chỉ dùng là ổ sao lưu dữ liệu.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *