Tăng giới hạn upload của PHPmyadmin trên CyberPanel

Created: Tháng Năm 7, 2018 | Last Updated: Tháng Bảy 18, 2018 | : Không có phản hồi

Author:


Mặc định file upload tối đa của PHPmyadmin trên CyberPanel là 2MB, một con số quá bé. Chính vì thế chúng ta sẽ phải cần tăng nó lên để phù hợp với nhu cầu.

Các bạn làm như hình dưới

Tiếp đó ta SSH vào VPS và khởi động lại OpenLiteSpeed là được.

systemctl restart lscpd

Tags: , ,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *