Bước 1. Truy cập trang tải xuống TreeSize trên TechTudo để truy cập trang web của nhà sản xuất Jam tại đây

Bước 2. Chọn cài đặt cá nhân và tiến hành cho đến khi thủ tục hoàn tất;

Bước 3: Màn hình chính hiển thị tóm tắt các thư mục của PC

Các bạn có thể chọn chi tiết trong các thư mục để xem cụ thể tệp nào chiếm nhiều dung lượng nhất.

Bước 4. Có thể xóa trực tiếp khỏi chương trình: nhấp vào mục mong muốn bằng nút chuột phải và chọn Xóa. Hãy nhớ rằng các mục bị loại bỏ đi vào thùng rác và chỉ chiếm dung lượng trên ổ cứng một khi nó được dọn sạch.

Chúc các bạn thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.