Trên CyberPanel bạn có 2 loại tài khoản là User và Admin. Bạn có thể tạo User cho người khác sử dụng, hoặc tạo thêm tài khoản Admin để người đó có thể tạo thêm được tài khoản User. Rất tiếc là Reseller đã bị loại bỏ trong phiên bản mới này.

Muốn tạo tài khoản các bạn làm như hình dưới.

Lưu ý: Tài khoản User không thể thêm website, cần phải được thêm từ tài khoản Admin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *