Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel chọn Select PHP Version

Bước 2: Chọn phiên bản PHP

Bước 3: Bật tắt extension

  • Chuyển sang tab Extension để bật tắt tùy theo yêu cầu của website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *